Műhlfeit-Dzirasa-Jelínek bude koncertom hviezd

Blíži sa termín 24.10.2015, kedy sa v Bratislave stretnú 3 rečnícke hviezdy, ktoré majú prívlastok “ÚSPEŠNÍ MUŽI”.

Tí, ktorí ma poznáte asi viete, že robím “PR” Markovi Dzirasovi a Janovi Műhlfeitovi na Slovensku. Preto som s nimi veľmi často v kontakte, poznám nielen ich ciele, životnú filozofiu, ale aj tak troch ich súkromie. Mariana Jelínka som stretla na viacerých prednáškach, kde som s ním mala tú česť sa porozprávať. Poskladala som si vlastnú “mozaiku” a obraz o každom jednom rečníkovi.

Tento “koncert hviezd“ je na Slovensku PREMIÉROU. Rovnaký seminár som absolvovala v Prahe. Preto by som veľmi rada sprostredkovala nielen obsah,  ale aj atmosféru, za ktorou nemusíš ako ja cestovať až do Prahy. Je to predsa v Bratislave.

Mrak Dzirasa je svetom spirituality, energii, biznisu. Obsah jeho prezentácií môže zmeniť tvoj bežný život tak, aby bol každý deň pre teba farebnejší, plnohodnotnejší a krajší. Stretnutie s Markom má nádych magickosti a prílivu  energie pre ďalšie dni.

Műhlfeit-Dzirasa-JelínekJan Műhlfeit je pre mňa predstaviteľom charizmy, skúseností, inteligencie a úžasnej znalosti, čo všetko v živote máme možnosť dosiahnuť, ak odhalíme a  spoľahneme sa na svoje silné stránky. Jan učí ako prežiť každý deň s vášňou, ako nájsť svoju ROLU a životné poslanie, ktoré vedie k ÚSPECHU a sebauspokojeniu. Už samotná spolupráca s Janom je úspechom a darom, pretože Jan si váži každého človeka a jedná so mnou tak, ako keby som ja bola Bill Gates.

Marian Jelínek je veľmi sčítaná a silná osobnosť, oveľa nenápadnejšia ako obaja predchádzajúci rečníci. Je to veľký znalec práce so silou mentálneho myslenia a rovnováhy, ktoré nás dovedú k úspechu. Je autorom 7 kníh, ktoré hovoria o spiritualite, mentalite, náboženstvách, ale aj o prepojení s úspechom. Má veľké znalosti aj o kultúrach. Jeho rozhľad je pre mňa fantastický.

Všetky 3 hviezdy na jednom pódiu a s jednou spoločnou témou ti dajú úplne iný pohľad na cestu úspechu v radosti, vášni, pokore, spiritualite a v rovnováhe.

Viem, že ich “rečnícky koncert bude mať iste veľký úspech nie len témou, ale hlavne ich osobným prínosom, pohľadom, skúsenosťou a znalosťou, ktorú ti v tento deň veľmi ochotne, s vášňou, radosťou a pokorou odovzdajú.

Pokiaľ máš záujem o vstupenky alebo ďalšie informácie o seminári, klikni sem.